Poziom kwasu foliowego musi być powyżej 15 ng/ml

wrzesień 26, 2018 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

W normie populacyjnej kwasu foliowego jaki obowiązuje w Polsce 4,60-18,70 ng/ml, osoba z zespołem Downa musi się mieścić powyżej 15 ng/ml. Dlaczego?

1.Odchylenia badania w układzie laboratoryjnym są nawet na poziomie do +/-10%.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30228213/

 

2.W ZD mamy potrojony gen FTCD. Powoduje to, że przy zbyt niskim poziomie kwasu foliowego następuje przyspieszone usuwanie histydyny, na jej niski poziom. Wysoki poziom kwasu foliowego, jest w stanie korygować ten stan. Tak pisałem o tym:

http://www.zespoldowna.info/gen-ftcd-histydyna-i-hemoglobina.html

“Mamy potrojony gen FTCD, co powoduje że poziom wolnej histydyny jest mniejszy, ale mamy też problemy z dużą ilością kwasu glutamianowego. Mniejsza ilość histydyny może kreować problemy z metabolizmem kwasu foliowego, wpływając na regenerację hemoglobiny, co wynika z metabolizmów powyżej. Zatem jedynie wysoki udział kwasu foliowego może regulować funkcjonalność histydyny. Niski poziom histydyny może wpływać na niski poziom histaminy w mózgu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11172935

2.Mamy problem z potrojonym genem RFC (SLC19a1), który jest komórkowym transporterem kwasu foliowego. Potrojenie powoduje dysfunkcyjne działanie kwasu foliowego, wpływające na wiele metabolizmów komórki. Jest też bardzo często występującym polimorfizmem. Takie wnioski z tego wynikały:

“1.Słaby wzrost dziecka, mała głowa, nieproporcjonalny rozwój ciała w stosunku do głowy mogą być informacją istotną do zbadania poziomu kwasu foliowego w organizmie.

2.Stałe deficyty kwasu foliowego wynikają albo z mechanizmu polimorfizmu genu lub choroby autoimmunologicznej.

3.Badanie ilości kwasu foliowego we krwi nie jest precyzyjnym badaniem w tym przypadku.

4.Podawanie kwasu foliowego w odpowiednich formach chemicznych, powoduje po pewnym czasie ustąpienie objawów.

5.Osoba nie leczona, w raz z upływem czasu prezentuje co raz więcej cech typowych dla autyzmu”.

http://www.zespoldowna.info/najczesciej-wystepujacym-genem-u-dzieci-z-zd-z-ostatnich-11-paneli-jest-gen-rfc1.html

http://www.zespoldowna.info/fenotypy-zespolu-downa-cz-5-wplyw-genu-rfc-1-i-fra.html

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-18-gen-rfc-1-i-zespol-downa.html

Jak ten status zinterpretować. Po pierwsze poziom kwasu foliowego jako serum w krwi obwodowej to jeden z aspektów diagnostyki, a stężenie kwasu foliowego w przestrzeni międzykomórkowej to drugi i jest czymś innym…ale zwiększając poziom dostępnego kwasu foliowego we krwi obwodowej zwiększamy jego stężenie w przestrzeni międzykomórkowej, stąd wskazania do górnych poziomów kwasu foliowego i z perspektywy moich obserwacji, osoba z ZD lepiej funkcjonuje nawet gdy ma poziom kwasu foliowego nawet ponad normę populacyjną.

 

3.EGCG jest podstawowym środkiem wspierania osoby z zespołem Downa. Inhibituje on funkcjonowanie genu DHFR odpowiedzialnego za pierwszy etap metabolizmu kwasu foliowego. Niski jego poziom, przy podawaniu EGCG w istocie prowadzi do deficytu. Podawanie EGCG ZAWSZE KORYGUJE W DÓŁ POZIOM METABOLIZMU KWASU FOLIOWEGO.

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-dawkowanie.html

 

4.Polimorfizmy genów cyklu kwasu foliowego w metylacji. To widać i czuć Uśmiech , że dysfunkcja genów w ramach cyklu kwasu foliowego jest powszechnym, populacyjnym elementem ryzyka urodzenia dziecka z wadą genetyczną. Występowanie zatem tych polimorfizmów u dziecka z ZD, dziedziczonych po rodzicach, jest kolejnym powodem do analizy metabolizmu kwasu foliowego.

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-11-rola-genow-mthfr-mtrr-mtr-dhfr-shmt-rfc-mthfd.html

http://www.zespoldowna.info/nie-mthfr-jest-problemem-a-folr2-dhfr-czy-mtr.html

http://www.zespoldowna.info/dhfr-czy-dhpr-jest-istotny-przy-regeneracji-bh4czyli-o-sprawnym-neuroprzekaznictwie.html

 

Wiem, że skoro polscy naukowcy/lekarze nie doszli jeszcze do tych wniosków, to ta obserwacja o której piszę już 8 lat brzmi rewolucyjnie na tyle, że może być porażająca, ale według moich doświadczeń i powodów jakie podałem powyżej, norma populacyjna polska ma się nijak dla dziecka z ZD. Nie mogę napisać tego w inny sposób, gdyż w dzisiejszych czasach może to być wykorzystane przeciwko mnie, ale dziecko z ZD musi mieć zdecydowanie wyższy status kwasu foliowego, mierzonego standardową metodą, serum krwi obwodowej, od osób bez ZD. To zdecydowanie może poprawić metabolizmy, sprawność organizmu na różnych poziomach i uwzględnić ich kompensacyjne uwarunkowania.  Zwróćcie na to uwagę, polecam.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...