Projekt kliniczny: badanie bezpieczeństwa, tolerancji i efektywności podawania EGCG u dzieci w wieku 6-12 lat z zespołem Downa etap Ib

sierpień 25, 2022 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Badanie kliniczne jak to powyżej opisałem skupia się na zbadaniu bezpieczeństwa, tolerancji i efektywności podawania EGCG u dzieci z ZD. Badanie kliniczne jest prowadzone przez naukowców z Hiszpanii.

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1098360022008206

Uwagi wstępne:

1.W dotychczasowych badaniach używano EGCG w formule FontUp o smaku czekoladowym.

2.Dotychczas pacjenci otrzymywali 10 mg/kg EGCG dziennie w dawkach po 5 mg/kg.

3.Określona w ten sposób max. dawka dzienna to 400 mg/dziennie ze względów bezpieczeństwa.

4.Badania jakie miały miejsce dla osób z ZD wieku 16-34 lata wykazały, że powyższe dawki są bezpieczne, dobrze tolerowane i dawały określony postęp kognitywny i adaptywny w połączeniu z treningiem. Potwierdzone wyniki obejmowały także zdjęcia pokazujące wzrost połączeń międzykomórkowych.

5.Jednak nie zostały określone efekty działania w kierunku inhibicji genu DYRK1A uważanego za krytyczny w ZD.

6.“W badaniu na modelu zwierzęcym z nadekspresją DYRK1A, suplement diety wzbogacony w EGCG stosowany w niniejszym badaniu klinicznym nie wykazał żadnych działań niepożądanych (AE) na czynność serca lub wątroby i wykazano, że przenika przez barierę krew-mózg. Pomimo dostępnych badań bezpieczeństwa u dorosłych z ZD, istnieje obawa dotycząca hepatotoksyczności EGCG a Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zalecił ograniczenie jego spożycia do 800 mg/dzień. Brak danych dotyczących jego bezpieczeństwa w populacji pediatrycznej.”

7.”Podstawowym celem niniejszego raportu była ocena bezpieczeństwa i tolerancji suplementu diety wzbogaconego o EGCG u dzieci z ZD w wieku od 6 do 12 lat. Celem drugorzędnym była ocena wpływu EGCG na sprawność poznawczą i funkcjonalność adaptacyjną.”

 

Efekty badania:

1.EGCG jest właściwie tolerowane i bezpieczne.

2.Jedyny mechanizm widoczny przy dawkowaniu EGCG konieczny uwag to spadek poziom folatów na poziomie komórkowym tytułem użycia EGCG. Mechanizmy związane z tarczycą nie wykazywały odchyleń i zostały zaakceptowane na poziomie zaobserwowanym w badaniu. Analiza reaktywności homocysteiny także nie wykazywała istotnych odchyleń, co stoi w sprzeczności z poprzednimi badaniami, gdzie podawanie EGCG zawsze łączyło się ze wzrostem jej poziomu. Wynikało to z tego, że w obecnym badaniu uzupełniono terapię o podawanie DHA i witamin z grupy B.

3.Pomimo tego, że badanie nie skupiało się na celach kognitywnych ogólna ocena wsparcia EGCG w tym zakresie w badaniu nie została oceniona jednoznacznie pozytywnie. Część rodziców widziała określone działanie związane z podawaniem EGCG, jednak analiza populacyjna nie pozwalała na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.

4.”Wystąpiła również wyraźna interakcja zależności co do płci. Dziewczęta otrzymujące EGCG wykazały ogólną poprawę funkcjonowania wykonawczego, pamięci roboczej i umiejętności planowania oraz QoL, czego nie zaobserwowano u chłopców (dane podane przez rodziców). Ta poprawa jest ponownie zgodne z wynikami poprzedniego badania u młodych dorosłych z ZD leczonych EGCG, o których była już mowa.”

 

Ograniczenia tego badania cytowane z a raportem to:

“(1) podana dawka EGCG była niewystarczająca do osiągnięcia stężeń aktywnych farmakologicznie,

(2) EGCG nie był skuteczny w tej grupie badawczej,

(3) stężenie EGCG spadło poniżej poziomów aktywnych farmakologicznie w porze nocnej, kiedy następuje utrwalenie nowych informacji,

(4) inne składniki suplementu diety, tj. omega-3 i witamina B, mogły wywrzeć pozytywny efekt leczniczy (aktywne placebo), maskując w ten sposób potencjalny efekt leczenia EGCG,

(5) testy neuropsychologiczne nie były wystarczające do wykrycia efektu wynikającego z podania EGCG efekt. Ta ostatnia kwestia jest poparta faktem, że wyniki zgłaszane przez rodziców nie były w pełni zgodne z wynikami uzyskanymi przez neuropsychologów stosujących narzędzia dla pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną.”

Mój komentarz:

1.Od początku tj. od 2007 roku EGCG w szczególności w postaci bezkofeinowej wykazuje duży aspekt tolerowalności i bezpieczeństwa. Rozumiem, że badania muszą być zrobione by europejski system zdrowia wpisał EGCG do kanonu leczniczego dla osób z ZD w Europie.

2.Z mojej perspektywy u dzieci do 12 roku dwie dawki dzienne w dawkach do 15 mg/kg są istotne, w późniejszym okresie 10 mg/kg nawet w układzie raz dziennym. Zaskoczyło mnie to, że w tym badaniu wychwycono jednak, efekt krótkiej bioaktywności EGCG i poprzez wyniki wspiera się jednak podawanie EGCG w trybie 2 razy dziennie.

3.Od zawsze obserwuję konieczność połączenia EGCG z DHA i witaminą C oraz suplementacji witaminami z grupy B jak w Nutrivene D, gdyż EGCG na tyle hamuje DHFR i ścieżkę kwasu foliowego, bardzo często w Polsce populacyjnie spowolnioną, że bez połączenia tych działań nie powinno się suplementować samym EGCG.

4.Cieszy mnie ten etap badań, zakładam że kolejny będzie bardziej celowany w badanie danych kognitywnych w tej grupie wiekowej.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...