Proteina tau jest kluczowym mechanizmem patologii choroby Alzheimera…być może będziemy mogli mierzyć jej poziom!

grudzień 10, 2018 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Proteina tau jest najbardziej szkodliwym elementem patologii choroby Alzheimera. ”PROTEINA TAU ZABIJA NEURONY. IM MNIEJ NEURONÓW TYM SZYBCIEJ OBUMIERA MÓZG. JAK MÓZG UMIERA, CZŁOWIEK UMIERA RAZEM Z NIM.”

http://www.zespoldowna.info/pierwsze-jest-tau.html

http://www.zespoldowna.info/po-30-latach-w-koncu-wiemy-jak-proteiny-tau-zachowuja-sie-w-mozgu-osoby-z-choroba-alzheimera.html

http://www.zespoldowna.info/proteiny-tau-dyrk-1-a-i-nerwy.html

Tak Teresa Cody opisywała ten mechanizm łącząc nadmierną aktywność genu DYRK 1 A z proteiną tau:

“Proteina TAU jest kluczowa dla struktury nerwów i systemu transportu wewnątrz komórki. Kiedy TAU jest chemicznie zmieniona, traci zdolność do łączenia się ze strukturami nerwowymi i rozrywa je. To przypomina zawalający się most na autostradzie. Nie ma możliwości przekroczenia rzeki ruch zamiera, stąd wracając do naszego organizmu komórka nerwowa umiera i zanika. Jak dokonuje się zmiana proteiny TAU?

Gen DYRK 1 A instruuje komórkę by fosforylować proteinę TAU. Oznacza to dodanie cząsteczki fosforowej PO4 do proteiny albo innej molekuły. Fosforylacja aktywuje lub dezaktywuje wiele enzymów.

W ZD 1,5 razy więcej genu DYRK 1A prowadzi do “całkowicie nadmiernej fosforylacji” czyli hiperfosforylacji. Oznacza to, że chemiczne grupy fosforu są dodawane do protein TAU w nadmiarze. Rezultat łatwy do przewidzenia to chemiczne zmiany, które prowadzą do odpadania protein TAU od mikrotubuli wewnątrz nerwów, które zbijają się w kępy i nerw obumiera.”

Od 2011 roku zmieniło się tylko tyle, że wiemy o istotnej roli genu RCAN 1 w tej kwestii i jego odpowiedzialności także za negatywną fosforylację protein tau.

http://www.zespoldowna.info/rcan-1-jest-genem-odpowiedzialnym-za-koordynacje-metabolizmu-i-termogenezy-w-calym-ciele-czyli-zespol-downa-jest-choroba-metaboliczna.html

Podsumowując: wiemy że patologia proteiny tau jest początkiem kaskady patologii choroby Alzheimera i wynika z potrojenia DYRK1A, RCAN1. Badania nad odpowiednimi inhibitorami trwają.

Co jest jednak wiadomością dnia to fakt, że być może już za chwilę będziemy mieli test krwi, który określi nam poziom problemu!!!

Jak piszą naukowcy w Wielkiej Brytanii, test o nazwie NT1 przeszedł przez pierwszą fazę testów na pacjentach.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/bawh-btf120618.php

Inny ciekawy wątek w tej kwestii to skalowanie PET w taki sposób, by odkrywało cząstki proteiny tau. Znów w Europie udało się to osiągnąć.

image

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/81983/pet-tracer-ad/

Jest to przełom, gdyż do tej pory można było to jedynie zbadać poziom proteiny tau, w sposób mocno inwazyjny i kosztowny. Zmieniają te odkrycia możliwości medycyny, chociażby w ten sposób, że leczenie może być skalowalne i mierzalne, jak i personalizowane. Jest to niebagatelne, gdyż poprawia skuteczność doboru środków farmakologicznych, bardzo inwazyjnych dla organizmów.

Jesteśmy zatem bliżej i bliżej  a ja i tak będę polecał ruch i sport tytułem prewencji Uśmiech

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...