4 terapie w 6 tygodni! Znów nowe mechanizmy terapeutyczne…za chwilę nikt nie powie, że nie da się leczyć osób z zespołem Downa.

wrzesień 18, 2017 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Nie zatrzyma tego żadna polityka, żadne państwo, żaden z rodziców. Nigdy nie było takiego czasu, by aż tak wiele różnych terapii zostało zaproponowanych na podstawowe błędne mechanizmy związane z potrojeniem 21 chromosomu. Są w nich takie, które budzą kontrowersje, ale są też takie, które tych nie będą tworzyć. Wszystko pozostanie w rękach wiedzy rodziców i lekarzy, którzy muszą ją otrzymać.

Jednym z krytycznych problemów związanych z ZD jest fakt kompletnego “zatkania” endosomów przez Beta-CTF. Bez względu co to oznacza, endosomy nie są w stanie w takiej sytuacji dostarczyć odpowiedniej ilości NGF, czyli czynników wzrostu. Jest to oczywiście efekt genu APP, RCAN1 i DYRK1A przede wszystkim.

Tak o tym pisałem 2 lata temu:

http://www.zespoldowna.info/od-5-lat-robimy-to-dobrze-czyli-rzecz-o-stymulacji-beta-ctf-krytycznej-czastki-w-chorobie-alzheimera.html

“1.BETA-CTF formuje się podczas endocytozy, procesu w którym następuje absorpcja cząsteczek odżywczych przez komórkę z poza niej.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Endocytoza

2.Nieprawidłowości w endocytozie są najwcześniejszym sygnałem rozwoju choroby Alzheimera, a poliformizmy genów odpowiedzialnych za ten proces są najczęściej najprecyzyjniejszym prognostykiem możliwości wystąpienia tej choroby.

3.Endosomy, które odpowiadają za sortowanie materiału pobranego na drodze endocytozy, w zespole Downa już od wieku niemowlęcego wykazują nieprawidłowości, co prowadzi do stanu wczesnego rozwoju choroby Alzheimera.

4.Badacze podczas tego projektu stwierdzili, że w ZD i w chorobie Alzheimera BETA-CTF tworzą się szybciej na endosomach, stąd bardzo szybka utrata nieodżywionych właściwie komórek a co za tym idzie pamięci.

5.Naukowcy odkryli cząsteczkę APPL 1 połączoną bezpośrednią z aktywnością BETA-CTF. Obniżając w ZD jej aktywność, likwiduje się złą endocytozę komórki.”

http://www.zespoldowna.info/czy-gen-rcan-1-jest-drugim-najwazniejszym-dla-zespolu-downa-genem.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5584133/

image

Raport, który tak wiele zmienia w moim myśleniu to ten powyżej. Jest w istocie dalszą częścią prac zmierzających do całkowitej inhibicji APP za pomocą szczepionki/iniekcji ELND006 i zmiany negatywnego oddziaływania nadmiernej ilości Beta-CTF.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26254735

Zespół naukowców w tym znana nam dobrze dr.Renata Bartesaghi odkryli bardzo pozytywny wpływ tej szczepionki, która jest selektywnym inhibitorem APP:

image

Mysz z ZD, której podawano w okresie 2 tygodni po urodzeniu iniekcje ELND006, odzyskiwała i normalizowała neurogenezę w hipokampie.W miesiąc po tym fakcie liczba komórek, neurogeneza się utrzymywała.

Co to daje? Pamięć, sprawność funkcjonalną i na pewno przeskok do “normy intelektualnej”, która w dzisiejszym świecie jest granicą wykluczenia dla tych co są poniżej.

Co do ELND006, to ważna jest ta informacja: próby z tą iniekcją trwają, mamy jednak problem z jej toksycznością, co wymaga poprawy i badania kliniczne muszą to uwzględnić.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...