Fluoksetyna, kurkuma a BDNF czyli uczenie się, o to się nikt nie spytał! Przypominam zatem.

grudzień 21, 2011 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

BDNF jest kluczowym składnikiem w mózgu odpowiadającym za jego zdrowie, właściwe zdolności poznawcze, humor. Właściwa ich ilość to zapewniony proces neurogenezy i neuroplastyczności. BDNF zapobiega chorobie Alzheimera. W ZD mamy z nim problem pomimo tego, że komórek glejowych w których powstaje mamy w nadmiarze (astrocytów).

Liczba BDNF zależy od poziomu aktywności genu DYRK 1 A. Zacytuję teraz Teresę: “…BDNF jest konieczny w procesie uczenia się. Kiedy liczba DYRK1A została obniżona (dzięki herbacie), BDNF wzrosło i zarazem PLASTYCZNOŚĆ SYNAPTYCZNA. Mając 1,5 razy więcej DYRK1A w ZD od normalnego poziomu, spada zdolność synaps do zmian a co za tym idzie uczenia się.”

http://www.zespoldowna.info/plastycznosc-synaptyczna-i-zespol-downa.html

http://www.zespoldowna.info/prozac-pomaga-od-urodzenia.html

Teraz zacytuję fragment z powyższego artykułu:”…Podając fluoksytnę myszom zaraz po urodzeniu uzyskiwali badacze trwałe zmiany w tworzeniu serotoniny 5-HT oraz poziomu BDNF

Jednakże nie tylko fluoksetyna wpływa na poziom BDNF, ale i kurkuma stąd uważa się, że ich mechanizmy są bardzo zbieżne w działaniu, a co za tym bardzo efektywne. W związku z tym, że nie zauważacie tej istotnej roli jeszcze tytułem przypomnienia te dwa linki polecam:

http://www.zespoldowna.info/kurkuma-jej-korzysci-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/bdnf-wyjasnienie.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...