Jak analizować badania MTHFR UK? gen CBS, glutation, amoniak

lipiec 8, 2016 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Źle funkcjonująca metylacja, polimorfizmy genów metylacyjnych prowadzą do zwiększonego poziomu stresu tlenowego. To oznacza istotny ubytek glutationu (GSH), który jest potrzebny do uzyskania równowagi i neutralizowania wolnych rodników i stresu tlenowego. Oznacza to, że metylacja ma istotny wpływ na transsulfurację a ta z kolei na cykl Krebsa i mitochondria.

Mówimy zatem w tym momencie o procesie często nazywanym cyklem cysteiny. Wg. doktora Lyncha wygląda to w następujący sposób.

 

image

Gen kluczowy dla tego cyklu to CBS, jest on też kluczowy dla metylacji i z tej perspektywy omówiłem go przy metylacji tutaj:

http://www.zespoldowna.info/jak-analizowac-badania-mthfr-uk-cz-1-panel-metylacyjny.html

Wróćmy do naszego chłopca i popatrzmy na jego geny z tego cyklu, które maja istotne znaczenie dla późniejszej analizy genów wpływających na pracę mitochondriów.

Z perspektywy Amy Yasko szczególnie 3 polimorfizmy dla tego cyklu są istotne, które mogą w znaczący sposób zwiększyć szybkość pracy genu CBS, przez co w sposób istotny wpłynąć na pozostałe geny.

image

http://www.snpedia.com/index.php/Yasko_Methylation

W momencie, gdy mamy występujące powyższe polimorfizmy CBS to w sposób istotny wpływamy na pracę genów SUOX i NOS3. Polimorfizm CBS kreuje zdecydowanie większą ilość amoniaku, co powoduje, że gen SUOX musi efektywnie oczyszczać organizm z amoniaku. Podobnie jest z genem NOS 3, ale  jeżeli mamy polimorfizm MTHFR A1298C albo CBS albo nie mamy polimorfizmów SUOX, gen ten pracuje pod bardzo dużym obciążeniem i jest po prostu niewydolny.

image

image

U nas mamy polimorfizmy heterozygotyczne genu CBS na następujących allelach:

CBS polimorfizm link uwagi
A360A rs1801181 https://www.snpedia.com/index.php/Rs1801181 polimorfizm wskazywany jako mogący wpływać
rs12613 http://913.livewello-app.appspot.com/snp/rs12613 brak szczegółowych danych
rs706208 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3256260/ brak szczegółowych danych
rs706209   brak szczegółowych danych

 

Z tej perspektywy można założyć, że nie ma istotnych problemów w jego działaniu. Potwierdzeniem tej tezy powinno być badania poziomu amoniaku, co zweryfikuje tezę o działaniu tych heterozygot.

Kolejnym genem, na który powinniśmy w tym cyklu zwrócić uwagę to CTH. Jest on odpowiedzialny za konwersję cystationiny do cysteiny. Polimorfizmy tego genu mają istotny wpływ na dalsze etapy procesu w tym produkcję glutationu i koenzymu metylo melanowego istotnego dla cyklu Krebsa.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1491

W naszym przypadku mamy homozygotę na 1 alleli (uważanej dziś za mało istotną) oraz heterozygotę, która nie jest jednoznacznie określona. Stąd powinniśmy założyć że ten gen nie powinien mieć istotnego wpływu na ścieżkę metaboliczną.

Zakładam także, że z powyższego powodu polimorfizm genu MUT (heterozygotyczny), nie mający istotnego SNP nie zaburza metabolizmu prowadzącego do cyklu Krebsa.

Podobnie jest ze ścieżką glutationu, gdzie występuje na genie GSS polimorfizm, który nie powinien w sposób istotny zmienić całego procesu.

Polimorfizmami, które do tej pory nie omówiliśmy są polimorfizmy genów z rodziny SULT1. Są one odpowiedzialne za przyłączenie siarczanów do hormonów, leków, suplementów np. do resweratrolu w wątrobie. Ich złe funkcjonowanie jest łączone z autyzmem.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2680540/

W naszym przypadku mamy homozygotę na alleli rs 1042157 i rs6722745

https://www.snpedia.com/index.php/Rs1042157

i heterozygotę rs1470874. We wszystkich przypadkach nie ma jednoznacznych informacji na temat wpływu tych polimorfizmów na funkcjonowanie siarczków.

https://people.csail.mit.edu/seneff/Entropy/entropy-14-01953.pdf

Podsumowując ten etap analizy można powiedzieć, że pomimo występujących polimorfizmów, nawet o charakterze homozygotycznej, ten cykl nie powinien odbywać się z istotnymi zmianami w stosunku do poziomów oczekiwanych.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...