Czym jest zespół Downa…przemyślenia po komentarzu ksh78.

listopad 7, 2016 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Komentarz ten zwrócił mi uwagę na fakt, że być może dzisiejsze definicje nie przystają do tego, co mamy na myśli My i co mają na myśli Ci, którzy je tworzą.

Komentarz pojawił się tutaj: http://www.zespoldowna.info/skonczmy-z-mitami-nie-ma-lekkiego-zespolu-downa.html#comment-109279 Odniósł się do tematu wskazując na ujęcie ZD jakie jest prezentowane w literaturze naukowej i wikipedii w kontekście samej genetyki.

“…Jak podaje wikipedia: “Zespół Downa jest aberracją chromosomową (chromosomopatią) charakteryzującą się obecnością dodatkowego chromosomu 21 albo jego części, np. na skutek translokacji chromosomowej.”[1] Okazuje się, że te rzadziej występujące (kilka procent) przyczyny Zespołu Downa jak mozaicyzm, translokacje czy duplikacja fragmentu chromosomu mogą się wiązać z lżejszym przebiegiem zaburzenia. Dla przykładu, osoby z mozaikowym Zespołem Downa mają statystycznie wyższy iloraz inteligencji niż osoby z pełną kopią (“Those with mosaic Down syndrome typically have IQ scores 10–30 points higher[2]”). Niektórzy badacze sugerują nawet, że bardzo dobrze funkcjonujące osoby z Zespołem Downa mogą posiadać mozaikową odmianę tego zaburzenia (“Many subjects with mosaicism showed better verbal abilities, and some also demonstrated normal visual-perceptual skills in paper- and-pencil tasks. Children with Down syndrome with IQs over 60 at 5 years of age and with relatively normal speech can be viewed as a suspected case of mosaicism[3]”)…”

Moje zdanie:

1.Definicja wiążąca zespół Downa z aberracją chromosomową 21 chromosomu, dzięki postępowi genetyki może wymagać pilnej aktualizacji.

2. Z jednej strony wiemy i jesteśmy o tym, co raz bardziej przekonani że zespół Downa to w istocie problem potrojenia genu DYRK 1 A, który jest inicjatorem zmian neurologicznych już na poziomie podziału komórek. Bez niego nie ma cech typowych dla ZD. Potrojenie 21 chromosomu bez DYRK 1 A nie daje takich cech fenotypowych, jak opisywanych powyżej.

3. Z drugiej strony dzięki różnym badaniom mamy, co raz częściej potwierdzane:

-mikroduplikacje genu DYRK 1 A

-mikrodelecje genu DYRK 1 A, które także dotyczą dodatkowego trzeciego chromosomu 21

Z tej perspektywy definicja ZD być może powinna zmienić swój charakter mówiący o łączeniu potrojenia chromosomu 21 z fenotypem ZD. Być może sama obecność potrojonego DYRK 1 A, chociażby tytułem mikroduplikacji powinna upoważniać do “nadania” temu zjawisku definicji ZD… I tu odpowiem ksh78 tak:

Definicje zazwyczaj odnoszą się do kwestii utrwalonych w naszej rzeczywistości, często sięgając czasów, epoki, która odstaje swoim poziomem wiedzy od tego co wiemy w danym momencie. Tak jest z dużą ilością definicji medycznych i genetycznych, których jednoznaczność “wczoraj”, “dziś” jest przynajmniej podważana, jak nie odrzucana tytułem “szybkości” postępu badań w tych dziedzinach, czego przykładem niech będzie nasza ostatnia analiza schizofrenii. Choroba, która w XX wieku była nieokreśloną przypadłością dziedziczną, na początku XXI wieku stała się chorobą ściśle związaną z genami, by po 10 latach zostać przyporządkowana do złego funkcjonowania jelit i ich mikrobioty. najwyższy czas by zmienić definicję ZD w zakresie jej powiązania z genetyką na bardziej precyzyjną i nie koniecznie związaną z triplikacją 21 chromosomu.

4.Mój komentarz w zakresie “lekkości” ZD jest następujący:

ksh78 odwołuje się do definicji wskazując na lekkie “przypadki “ ZD określone przez definicje w następujący sposób:

“Okazuje się, że te rzadziej występujące (kilka procent) przyczyny Zespołu Downa jak mozaicyzm, translokacje czy duplikacja fragmentu chromosomu mogą się wiązać z lżejszym przebiegiem zaburzenia. Dla przykładu, osoby z mozaikowym Zespołem Downa mają statystycznie wyższy iloraz inteligencji niż osoby z pełną kopią (“Those with mosaic Down syndrome typically have IQ scores 10–30 points higher[2]”). “

Niestety z mojej perspektywy, praktycznej, ten zapis mógłby też wyglądać tak: najcięższe przypadki ZD znajdujemy w mozaikowej 3-7%, wersji ZD, jak i  w przypadku translokacji, gdzie osoby są głęboko zaburzone i dysfunkcyjne. Różnica między tymi ujęciami, polega na tym, że w czasach, gdy kompletnie nic nie robiono z ZD, to przypadki mozaiki i translokacji, zdecydowanie wyróżniały się na tle całej populacji. Jednakże już po wprowadzeniu rehabilitacji i logopedii, ta dysproporcja zdecydowanie się zmieniła, wypłaszczyła. Ja wrócę do mojej wersji “zdarzeń”, która mówi że:

GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ISTOTNYCH ZABURZEŃ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA NIE SĄ GENY NA 21 CHROMOSOMIE, A TE GENY JAKIE DZIECI OTRZYMAŁY OD SWOICH RODZICÓW. JEŻELI SĄ TO JESZCZE ZESTAWY SILNIE WARUNKUJĄCE STANY ZAPALNE, CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE, BŁĘDY NA NEUROPRZEKAŹNICTWIE I METYLACJI TO ONE BUDUJĄ TEN FENOTYP DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA, GDZIE JEDNO LEPIEJ FUNKCJONUJE A DRUGIE GORZEJ! ZESPÓŁ DOWNA JEDYNIE INTESYFIKUJE TE STANY.

I NIE MA INNEJ OPCJI PO PROSTU, GDYŻ GDYBY BYŁO TAK JAK MÓWIĄ TO DEFINICJE TO WSZYSTKIE DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA BYŁYBY TAKIE SAME…A NIE SĄ!

6.Na potwierdzenie tej tezy warto sięgnąć do tematu neuroinflamacji, metylacji, schizofrenii, agresji w ZD i bez ZD. Decydują te same patologiczne mechanizmy z tym, że w ZD następuje niejako “podbicie” ich intensywności.

http://www.zespoldowna.info/neuroinflamacja-w-zespole-downa.html

7. Z tej perspektywy też będę lansował moją definicję zespołu Downa:

ZESPÓŁ DOWNA jest całościowym zaburzeniem obejmującym kaskadę patologii wynikających z błędu genetycznego trisomii pełnej lub częściowej 21 chromosomu, prowadzącym do wcześniejszej, zakodowanej genetycznie, śmierci osoby z tą wadą i progresywnym pogorszeniem się jakości życia będącym efektem zaburzeń i stanów chorobowych, wpływających na funkcje poznawcze, komunikację, sprawność ruchową i możliwość prowadzenia samodzielnego życia.

http://www.zespoldowna.info/definicja-zespolu-downa.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...