“Jak działa cholina na metylację?”

Sierpień 22, 2017 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Rozumiem, że głównym aspektem tego pytania jest kwestia, kiedy cholina będzie dawała wyraźne obniżenie homocysteiny, bo tak dzisiaj mierzymy w sposób pośredni efektywność metylacji.

Przedstawię tutaj z pamięci  kilka przykładów, które mogą to pokazać. Żadna z tych osób nie brała w tym czasie ani witaminy B12, ani kwasu foliowego ani witaminy B6.

1.Chłopczyk z ZD, ok. roku stale przyjmował przez ostatnie 6 miesięcy 1/4 kapsułki TMG ok.188 mg

Na początku terapii miał homocysteinę 10 umol/l dzisiaj ma 3,2 umol/l

2.Dziewczyna z ZD, 6 letnia przez 3 miesiące brała 1 kapsułkę dziennie. Z 12,2 umol/l zeszła dziś do poziomu 5,2 umol/l.

3.Kobieta 24 lata przez ostatnie 5 miesięcy przyjmowała 2 kapsułki dziennie. Ma polimorfizm MTHFR C677 T. Zbiła homocysteinę z poziomu 18,2 umol/l do poziomu 8,9 umol/l.

4.Kobieta 38 letnia przez ostatnie 3 miesiące przyjmowała 1 kapsułkę i z 10,3 umol/l zeszła do poziomu 7,4 umol/l

Jak widać, efektywność podawania choliny zależy od dawki i wieku osoby biorącej. Żadna nie miał zbadanych polimorfizmów genu BHMT, więc nie możemy powiedzieć jak koreluje to z tym genem. Jednak pokuszę się o następującą uwagę:

CHOLINA CHOC JEST SKUTECZNYM ŚRODKIEM REGULUJĄCYM HOMOCYSTEINĘ, TO DZIAŁA ZDECYDOWANIE WOLNIEJ NIŻ KWAS FOLIOWY ALBO WITAMINA B12…CHOC DAJE EFEKT DŁUŻEJ.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...