Suple na CBS i amoniak…suplementy najprościej jak można.

luty 19, 2019 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Zespół Downa jest jedynym przypadkiem, gdy się jednoznacznie stwierdza że mamy tytułem potrojenia genu CBS i dodatkowo możliwych jego polimorfizmów, nadmiar amoniaku. Problem leży także w potrojeniu genu PDXK, tego odpowiedzialnego za aktywizowanie witaminy B6 do poziomu P-5-P. To wszystko jest jednym wielkim, toksycznym problemem wpływającym na mózg, aminokwasy i neuroprzekaźniki!

Z mojej perspektywy problem zaczyna się, gdy dodatkowo mamy problem z polimorfizmem genu CGH1, chociażby w układzie homozygotycznym na przynajmniej 2 allelach głównych tego genu.

Jak stwierdzić, że jest to problem? Badaniem poziomu amoniaku, ale badanie to jest bardzo trudne do przeprowadzenia, więc musi być zrobione w istocie w placówce gdzie po 30 minutach poda się wynik…czyli od razu uzyska się wynik.

http://www.zespoldowna.info/potwierdzenie-koncepcji-potrojenie-genu-cbs-jest-konieczne-i-wystarczajace-dla-wystepowania-typowych-fenotypow-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/gen-cbs-moze-byc-istotnym-regulatorem-poziomu-neuroprzekaznikow.html

http://www.zespoldowna.info/czy-w-zd-mozna-podawac-nacczyli-wracamy-do-problemow-z-genem-cbs-sod1-sod2-sod3.html

http://www.zespoldowna.info/czy-wiesz-ze-gen-cbs-potrzebuje-seryny-i-witamine-b6.html

http://www.zespoldowna.info/witamina-d-3-reguluje-ekspresje-genu-cbs-i-duzej-grupy-genow-odpowiedzialnych-za-choroby-neurodegeneratywne.html

http://www.zespoldowna.info/jak-analizowac-badania-mthfr-uk-gen-cbs-glutation-amoniak.html

http://www.zespoldowna.info/dhfr-czy-dhpr-jest-istotny-przy-regeneracji-bh4czyli-o-sprawnym-neuroprzekaznictwie.html

http://www.zespoldowna.info/bh4-polimorfizm-cgh1.html

http://www.zespoldowna.info/zespol-downa-nie-jest-problemem-problemem-sa-polimorfizmy-i-mutacje-dziedziczone-od-rodzicow-czyli-temat-fenyloketonurii-bh4-genu-pah.html

http://www.zespoldowna.info/jak-wplywa-bh4-na-neuroprzekazniki.html

Uzyskanie wyniku to jedno, dobranie do niego supli to drugie.

Jak wpłynąć na CBS, tak aby był pomocny? Najłatwiej pilnować witaminy D3 na wałsciwym poziomie ale to w dużej ogólności.

Jednak popatrzmy na gen CBS tylko w typologii ZD. W konsekwencji musimy poznać jego relacje z innymi genami. Czytając poniższy wpis dowiadujemy się, że podanie herbaty zielonej/EGCG reguluje funkcjonowanie CBS poprzez regulację genu DYRK1A.

“Pojawia się w tym raporcie kilkukrotnie zdanie:”…a positive correlation was found between cystathionine beta synthase activity and Dyrk1a protein expression” czyli została znaleziona pozytywna korelacja między aktywnością genu CBS a ekspresją genu DYRK 1 A.

Co ono oznacza? Aktywność genu CBS jest do 4 razy większa w ZD niż w teoretycznym modelu. Jednak ta aktywność jest ściśle związana z aktywnością genu DYRK 1 A. Oznacza to, że w metylacji, w ZD,  DYRK 1 A odgrywa kluczową rolę poprzez swój wpływ na pracę genu CBS.”

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-10-od-cbs-przez-dyrk-1-a-do-girk2-czyli-praktyka-metylacyjna.html

http://www.zespoldowna.info/efektywnosc-polimorfizmow-czyli-co-powoduje-polimorfizm-w-genach-bioracych-w-metylacji.html

Jeżeli popatrzymy na kolejny wpis:

http://www.zespoldowna.info/cbs-app-jak-regulowac-ich-ekspresje.html

to wracamy do kluczowego tematu: metylacji. Dobra metylacja z udziałem kwasu foliowego i choliny potrafi wpłynąć na aktywność genu CBS. Jednak zostajemy z problemem witaminy B6 i seryny.

http://www.zespoldowna.info/witamina-b6-i-tarczyca-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/ddc-i-jego-polimorfizmy.html

http://www.zespoldowna.info/histydyna.html

Gen PDXK, potrojony, odpowiedzialny jest za konwersję witaminy B6 do postaci aktywnej P-5-P. Potrojenie spowalnia jego funkcjonowanie, przez co większość z dzieci ma nadmiar witaminy B6 w wynikach…ale nie oznacza to, że ma jej odpowiednią ilość. Cóż u dzieci z ZD i zespołem Westa nikt nie próbuje np. podać witaminy B6 w postaci iniekcji, bo dzieci już wykazują duże poziomy jej w organizmie, a może to być błąd, podobny do tego jak interpretowane są inne witaminy B9, B12.

Brak witaminy B6 powoduje spowolnienie detoksykacji organizmu z nadmiaru substratów będących podstawą powstawania amoniaku. Z drugiej strony H2S czyli siarkowodór powstający w nadmiarze tytułem potrojenia CBS nie jest w stanie być degradowany bez istotnej obecności witaminy B6….w nadmiarze ogranicza zdolności poznawcze niestety.

Seryna jest endogeniczna i wydaje się być w wystarczającej ilości w organizmie…ale nie jest tak w ZD. Dodatkowy ładunek wynikający z potrojenia CBSu wymusza suplementację seryną, bo jest jej za mało…a kto o tym wie?

http://www.zespoldowna.info/fosfadyloseryna-a-moze-jednak-czysta-l-seryna.html

http://www.zespoldowna.info/fosfatydyloseryna-podawac-czy-nie-podawac.html

http://www.zespoldowna.info/treonina-seryna.html 

Co jest ciekawe, dzieci suplementowane fosfatydyloseryną zmieniają wzorce zachowań, percepcji, zmieniają komunikację!

Polecam spróbować.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...