Ćwiczenia do warsztatów z metylacji cz.7

grudzień 5, 2022 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Popatrzmy teraz na te wszystkie parametry z perspektywy trisomii 21 chromosomu. Gen FTCD, gen SLC19A1, CBS, PDXK muszą być analizowane…nawet bez wyniku oceniającego ich bezpośrednią aktywność na metylację. Jak to zrobić?

image

 

   

 
 

To są wyniki, które omówiliśmy, ba nawet napisaliśmy ile powinno być…ale nie napisałem dlaczego. Zatem tłumaczenie zaczynam od tego:

POWYŻSZE WYNIKI SĄ TYLKO MIARĄ STATYSTYCZNĄ WYNIKAJĄCĄ Z MOCNO NIEDOSKONAŁYCH I NIEPRECYZYJNYCH METOD BADAWCZYCH…ale właśnie statystycznie prezentują w jakim kierunku należy podążać.

Zacznę trochę od tyłu. Dlaczego nie ma w zestawie witaminy B6? Odpowiedź jest dość jednoznaczna. Wynik zawsze jest ponad normę. Wynika to z potrojenia genu PDXK, który jest odpowiedzialny za konwersję postaci HCL tej witaminy do jej aktywnej formy P5P. Potrojenie w tym wypadku “wyhamowuje” ten proces. Zatem prawdopodobieństwo nie zmieszczenia się w normie populacyjnej, powoduje że nie ma sensu jej badać. Wyjątki od tej reguły jednak są np. w przypadku padaczki lub w przypadku takiej sytuacji, gdy jednak gen PDXK działa “normalnie”. Jednak wtedy należy także pamiętać, że metodologia tego badania ma duże odchylenia.

Witamina B9 czyli słynny kwas foliowy. Wspominałem na stronie wielokrotnie genie FTCD. Jest on z tych potrojonych genów. Wracamy do tego wpisu poniżej i cytat z niego:

https://www.zespoldowna.info/histydyna-niedokrwistosc-kwas-foliowy-hemoglobina-gen-ftcd-histamina-histydyna-dao-hnmt-silne-problemy-alergiczne-i-zle-funkcjonowanie-jelit-gen-ftcd.html

“Gen FTCD znajduje się na 21 chromosomie. Odpowiada za katabolizm (rozpad) histydyny i powiązany z tym faktem metabolizm kwasu foliowego. Pojawia się pytanie jak wpływa on na cykl kwasu foliowego w metylacji?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12486209

https://pl.wikipedia.org/wiki/Histydyna

1.W hemoglobinie histydyna stanowi nawet 10%.

2.Zbyt jej niska ilość powoduje anemię.

3.Może to być spowodowane zbyt niską ilością kwasu foliowego i jego deficytów, co powoduje przyspieszone usuwanie histydyny.

4.Wnioski są zatem takie: dostarczanie histydyny może powodować regenerację homoglobiny.

5.Z kolei podawanie kwasu foliowego powoduje powrót histydyny do właściwych poziomów jej usuwania z organizmu w moczu.

Histydyna jest też prekursorem dla histaminy, która powstaje w wyniku jej dekarboksylacji przy udziale witaminy B6 w postaci fosforanu pirydoksalu (P-5-P).

Teraz jak to ma się dla ZD.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-20834-y

Mamy potrojony gen FTCD, co powoduje że poziom wolnej histydyny jest mniejszy, ale mamy też problemy z dużą ilością kwasu glutamianowego. Mniejsza ilość histydyny może kreować problemy z metabolizmem kwasu foliowego, wpływając na regenerację hemoglobiny, co wynika z metabolizmów powyżej. Zatem jedynie wysoki udział kwasu foliowego może regulować funkcjonalność histydyny.

Niski poziom histydyny może wpływać na niski poziom histaminy w mózgu.

Jak to interpretować na wynikach?

Zakłada się w badaniach, że do tego by wzmocnić ten proces powinniśmy albo analizować hemoglobinę (jednak ten parametr jest bardzo skomplikowany i na niego ma wpływ wiele czynników) lub statystycznie dążyć do poziomu kwasu foliowego na poziomie wyższym o 30% w stosunku do populacji. Stąd zawsze będzie sugestia, by poziom kwasu foliowego był wyższy u osób z ZD niż w populacji.

Teraz kolejny czynnik wpływający na kwas foliowy. Cykl kwasu foliowego w ZD jest mocno spowolniony, tytułem populacyjnej w tej grupie, kwestii dziedziczenia genów “spowolnionych” w tym cyklu. Analizując nasze panele, mogę powiedzieć, że 91% z naszych dzieci potrzebuje mieć większe zasoby kwasu foliowego z tego tytułu. Zostaje pytanie jak duże? Polimorfizmy MTHFR C677T oraz MTHFD1 wymagają zwiększenia bufora kwasu foliowego o minimum 20% w stosunku do populacji. Oznacz to, że jeżeli weźmiemy sumę tych potrzeb, to jakbyśmy nie liczyli poziom górnej normy 90 centyl i wyżej to jest nasz cel. Nie wspominam tutaj dodatkowo o tarczycy i hormonach. Nie ma w ZD precyzyjnych badań w tej mierze, ale one potrzebują kwasu foliowego, a nasze dzieci mają problem z tarczycą i problem z hormonami…np.wzrostu.

Jeżeli witamina B9 ma być na górnym pułapie, to na jakim poziomie musi być witamina B12? Po pierwsze w ZD też jest spowolniony proces wchłaniania jej w jelitach. Po drugie pułapka kwasu foliowego to stan, gdy witaminy B9 mamy dużo, a witaminy B12 zdecydowanie za mało. Z tej perspektywy musimy dążyć do zbilansowania i synergii obu tych parametrów. Wniosek, pamiętając że pomiar witaminy B12 jest mocno nieprecyzyjny, gdyż nie oddaje jedynie aktywnej witaminy B12 (holoTC) ale pozostałe formy, to z perspektywy wszystkich ograniczeń muszę powiedzieć tak: jeżeli witamina B9 ma być w 90 centylu normy, to B12 musi być na 100!

https://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-12-pulapka-metylowanego-kwasu-foliowego.html

Na koniec wracamy do genów “dziedziczonych” TCN2, MTR  A 2756 G, MTRR. Posiadanie polimorfizmów tych genów, wymaga zwiększenie stałe witaminy B12 w osoczu tytułem “większych strat” tej witaminy w cyklu…i w ten sposób znów dochodzimy do tego, że TMG (cholina) i cynk są skrajnie istotne w ZD, gdyż omijają te wszystkie bardzo skomplikowane problemy, ale poziomu choliny nie ma jak zbadać, ale cynku już można!

 

 

 

   

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...