Warsztaty z metylacji cz.3 dlaczego nie sam SAM?

październik 12, 2022 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Padło uważne pytanie: “Skoro badają SAM, to może warto badać samo SAM?”

Jednak musi paść tutaj definicja, za wikipedią.

https://pl.wikipedia.org/wiki/S-Adenozylometionina

S-Adenozylometionina (SAM) – organiczny związek chemiczny, pochodna adenozyny i metioniny, najważniejszy substrat w procesach metylacji w organizmie człowieka. Po przekazaniu rodnika metylowego z atomu siarki na akceptor powstaje z niej S-adenozylohomocysteina.

SAM jak widać jest najważniejszym produktem metylacji z perspektywy analizy i postrzegania.  Często używa się skrótów SAM i SAMe w sposób dowolny wzajemnie zastępujący się. Jest on krytyczny dla wielu procesów metabolicznych w komórkach człowieka, gdyż ma tą grupę metylową, która jest podstawą procesów chemicznych dla wielu aktywności tworzących np. metylotransferazy takie jak chociażby DNMT1, czy DNMT3…a ten ostatni jest potrojony w ZD. Zatem mamy pierwsze potrojenie wynikające z ZD.

Zatrzymujemy się i stawiamy pytanie: czym sam SAM da nam odpowiedź jak przebiega metylacja i proces przekazania grupy metylowej do metylotransferaz jakim jest potrojony DNMT3?

Zanim odpowiem na to pytanie, wracamy jeszcze do SAH. SAH czyli S-adenozylohomocysteina jest tym co zostaje po tym, gdy SAM oddaje grupę metylową, czyli jest substratem tej reakcji. Jeżeli zestawiamy go z SAM w proporcji próbujemy nie tylko odpowiedzieć jak wygląda metylacja. Mając dane do SAM i do SAH wiemy jak przebiega ona na poszczególnych etapach. Dzięki temu widzimy czy SAM jest wyższy od SAH (o to nam chodzi przecież), czy ta proporcja jest istotna oraz jak dieta wpływa na nią. Zacytuję tutaj to co napisała Rima Obeida:

“W oryginalnej pracy naukowej zamykajacej ten etap prac znalazło się zdanie: “In addition to the DS-related excess of cystathionine beta synthase (CBS) activity, increases in the activities of MS and betaine homocysteine methyl transferase, and in methionine input were necessary to account for the changes in metabolite levels observed in DS. A low-methionine diet might offer a perspective for reversing the metabolic imbalance in DS, but this awaits clinical investigations.” W skrócie oznacza ono, że dieta o niskiej zawartości metioniny oferuje perspektywę odwrócenia metabolicznej nierównowagi, choć będzie to wymagać kolejnych badań.”

https://www.zespoldowna.info/potencjalne-biomarkery-w-zespole-downa-wedlug-profesor-rima-obeid-cz-2-o-proporcji-sam-i-sah.html

Podobne wnioski pokazują prace Jill James, która suplementując na odpowiednich poziomach proces metylacji uzyskiwała oczekiwany rezultat wzrostu w proporcji SAM do SAH.

Wracamy do pytania. Już z powyższej perspektywy widać jedno: sam SAM nie da koniecznych do uzyskania odpowiedzi. Jest też drugie dno tego problemu. Obie Panie nie miały możliwość zaobserwowania aktywności DNMT3L. Ten gen jest wybitnie rakowym, gdy jest nadmiernie aktywny. W ZD jest nadmiernie aktywny…ale w ZD wpływa on na zaburzenia całościowych procesów w układzie pośrednim. Co to znaczy? On sam nic nie robi, ale na wiele kwestii wpływa.

https://www.zespoldowna.info/zmieniona-metylacja-aktywnosc-immunologiczna-inny-wzor-morfologii-w-zespole-downa.html

https://www.zespoldowna.info/na-swoim-blogu-bardzo-duzo-piszesz-o-kontrolowaniu-homocysteiny-aby-nie-byla-za-wysoka-a-co-w-przypadku-gdy-jest-za-niska.html

Badanie samego SAM nie wychwyci tych “pośrednich wpływów” genu DNMT3L. I tutaj uwaga: u dzieci z ZD mamy do czynienia z hipometylacją, która destabilizuje, a u dorosłych tytułem nadmiernej aktywności DNMT3L mamy do czynienia z hipermetylacją, czyli podwyższonym poziomem metylacji i wydawać się powinno, że to jest dobrze…a nie jest gdyż aktywność potrojonego genu DNMT3L jest zmienna w czasie. Sam SAM tego nie pokaże. SAM/SAH “zaalarmuje” nas, że coś tutaj nie gra…choć nie pokażą wprost, że to tytułem DNMT3L. Zatem lepiej jednak badać SAM/SAH niż sam SAM.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...