Warsztaty z metylacji cz.4 a co się dzieje, gdy metylotransferazy są spowolnione?

październik 13, 2022 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Kolejny poziom skomplikowania. Metylotransferazy. Co to jest? Są to enzymy, które przenoszą grupę metylową między związkami, które uczestniczą w reakcjach chemicznych i dzięki temu zmieniają ich działanie. Wydaje się proste. Większość z metylotransferaz to enzymy związane z neuroprzekaźnikami. To one determinują ich poziom. Stąd metylacja ma tak duże dla neuroprzekaźników, ale i dla energii, budowy membran komórkowych. Są kluczowe dla organizmu, a metylacja jest bazą ich działania!

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3648699/

Na tym diagramie są one zaznaczone jako MTs, czyli coś między SAM a SAH. Wyobraźmy sobie, że kilka z nich działa źle i wolno. I tak np. organizm tytułem braku odpowiedniej równowagi na poziomie neuroprzekaźników działa źle, bo metylotransferazy nie dostarczają grupy metylowej. SAM/SAH wychodzi świetnie bo dostępność SAM jest bardzo wysoka…a SAH…pokazuje, że coś jest innego niż powinno być. Zatem metylotransferazy mogą istotnie zmienić wynik metylacji i jej ocenę. Im badań się nie robi. Zatem może się okazać, że SAM/SAH może pokazać jakieś odchylenie, analiza SAM i SAH może wskazać etap tego odchylenia, ale ocena metylacji tytułem polimorfizmów występujących na metylotransferazach jest już kłopotliwa bo nie jest określona inaczej jak poprzez wskazania do polimorfizmów w panelu DNA, a nie ma badań diagnostycznych bezpośrednio je opisujące.

Jakie to są te metylotransferazy? Przykłady z wielu poniżej.

HNMT odpowiedzialna za histaminę. W ZD mocno analizowana, gdyż jest ściśle związana z funkcjonowaniem kwasu foliowego i potrojonym genem FTCD

https://www.zespoldowna.info/histydyna-niedokrwistosc-kwas-foliowy-hemoglobina-gen-ftcd-histamina-histydyna-dao-hnmt-silne-problemy-alergiczne-i-zle-funkcjonowanie-jelit-gen-ftcd.html

PNMT jest odpowiedzialny za konwersję noradrenaliny w adrenalinę…znów neuroprzekaźnik.

ASMT bierze udział w syntezie melatoniny….czyli w metabolizmie tryptofanu, który jest zaburzony w ZD.

https://www.zespoldowna.info/tryptofan-serotonina-melatonina-cz-6-czyli-serotoniny-nie-ma-i-nie-bedzie-jezeli-nie-poda-sie-fluoksetyny.html

GNMT jest istotnym elementem syntezy sakrozyny. Jest też kluczowym regulatorem metylacji. W szczególności konwersji SAM do SAH. Reguluje w istocie ich poziomy. Polimorfizm już na tym jednym polimorfizmie mogą powodować istotne zmiany w metylacji!

COMT ten słynny z naszych paneli, związany z degradacją dopaminy, noradrenaliny i adrenaliny jest też metylotransferazą. W panelu zazwyczaj analizujemy jego szybkie i wolne polimorfizmy. Mają one wpływ na metylację!

PEMT kolejny kluczowy gen z naszych paneli. On buduje nam fosfatydylocholinę tak istotną dla błon komórkowych. On też jest metylotransferazą!

GAMT kolejny kluczowy gen z naszych analiz znów jest metylotransferazą. Odpowiada on za powstanie kreatyny, czyli mechanizmu magazynowania i uwalniania energii.

To są przykłady metylotransferaz. Jeżeli popatrzymy na metylację, to ona jest po to by one działały i uruchomiały odpowiednie reakcje z wykorzystaniem grup metylowych. Analiza metylacji bez nich i bez czynników na nie wpływających nie ma sensu. Tutaj ważna jest np. witamina D3 dla oceny efektywności ich działania. Z innej strony analiza metylacji jest utrudniona gdy podajemy coś co metylotranserazy produkują, gdyż te substancje jak fofatydylocholina wpływają na metylację bo de facto “uwalniają”  metylację od podstawowego celu, przez co możemy ją wykorzystać do czegoś innego Uśmiech

Trudne. Wiem.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...